Till Oy Konepalvelu Österberg Maskintjänst Ab tjänster hör omfattande entreprenadsjobb

Våra tjänster:

  • Husgrundsgrävning
  • Husgrundsdränering och isolering
  • Vatten- och avloppsarbeten
  • Infiltreringsbäddar
  • Grönarbeten
  • Rivningsarbeten
  • Transport av jordmassor

Som ny tjänst erbjuder vi lavettransoprter. Med vår lavettransport tjänst görs maskinflyttena enkelt!

Du tar väl kontakt så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Arbetena utförs enligt timdebitering eller mot anbud enligt överenskommelse.